APAKAH MALAYSIA MY SECOND HOME (MM2H)?

TENTANG Malaysia My Second Home (mM2H)

Malaysia My Second Home (Mm2h) Programme dipromosikan oleh kerajaan malaysia untuk membenarkan warga asing yang memenuhi kriteria tertentu, untuk tinggal di malaysia selama mungkin dengan pas lawatan kemasukan sosial.

Pas lawatan sosial pada mulanya adalah untuk jangka masa sepuluh (10) tahun, dan boleh diperbaharui.

Kelayakan:Ia terbuka untuk warganegara dari semua negara yang diiktiraf oleh Malaysia tanpa mengira bangsa, agama, jantina atau usia. pemohon dibenarkan membawa pasangan dan anak mereka yang belum berkahwin di bawah usia 21 tahun sebagai tanggungan.

Kelebihan MM2H

Kebebasan Melancong

Pas Lawatan Sosial 10 tahun dengan Banyak Penyertaan akan diberikan. Tidak ada syarat penginapan minimum. Anda bebas memasuki dan meninggalkan negara ini pada bila-bila masa.

Cukai

Malaysia tidak mengenakan cukai pendapatan luar negara, jadi wang yang dipindahkan ke negara ini akan bebas cukai. Namun, ada peraturan tentang melaporkan pemindahan wang yang besar.

Pembelian Rumah

Mana-mana orang asing boleh membeli sebilangan harta tanah kediaman di Malaysia, tertakluk pada kadar minimum yang ditetapkan untuk orang asing oleh negeri yang berbeza.

Pendidikan

Anak-anak anda boleh mendapat pendidikan (sehingga usia 18 tahun) di bawah izin belajar MM2H di sekolah awam atau swasta di Malaysia.

Pelaburan

Peserta MM2H dibenarkan untuk melabur dan berpartisipasi secara aktif dalam perniagaan, tertakluk pada dasar, peraturan dan garis panduan Kerajaan yang ada yang berlaku untuk sektor yang berkaitan.

Pembantu Rumah

Anda dibenarkan untuk memohon seorang pembantu rumah asing yang tertakluk pada garis panduan yang ada di Jabatan Imigresen Malaysia.

Visa Khas Ibu Bapa

Ibu bapa yang berumur lebih dari 60 tahun layak untuk tinggal di Malaysia dengan visa lawatan sosial 6 bulan khas yang boleh diperbaharui selagi Pas MM2H anda sah.

Penjagaan kesihatan

Kemudahan perubatan canggih tersedia untuk anda di Malaysia. Sebahagian daripada keperluan perubatan anda akan dilindungi di bawah insurans perubatan wajib.

Permit Kerja Khas untuk Pemohon Utama

Anda boleh memohon izin kerja khas selama 20 jam seminggu untuk bekerja di bawah sektor kritikal yang perlu mendapat kelulusan. (Umur 50 tahun ke atas sahaja)

adakah anda layak untuk mm2H?

Ikuti Penilaian Pra-Saringan MM2H kami untuk memeriksa kelayakan anda. Klik butang di bawah untuk mula menjawab penilaian pra.

%d bloggers like this: