PERMOHONAN PERDAGANGAN

Buat tanda dagangan anda dengan kami sekarang!

Apa itu Tanda Dagangan?

Tanda Dagangan bermaksud apa-apa tanda yang dapat diwakili secara grafik yang mampu membezakan barang atau perkhidmatan satu usaha daripada yang dilakukan oleh syarikat lain. Tanda yang disertakan ialah huruf, kata, nama, tanda tangan, angka, peranti, jenama, judul, label, tiket, bentuk barang atau bungkusannya, warna, suara, aroma, hologram, kedudukan, urutan gerakan atau gabungannya.

Seperti yang disebutkan oleh IPO, ada dua jenis tanda dagangan:

  1. Tanda kolektif - Tanda kolektif adalah tanda yang membezakan barang atau perkhidmatan anggota persatuan yang merupakan pemilik tanda kolektif daripada yang dilakukan oleh syarikat lain.
  2. Tanda Perakuan- Tanda perakuan adalah tanda yang menunjukkan bahawa barang atau perkhidmatan yang berkaitan dengannya akan diperakui oleh pemilik tanda berkenaan dengan asal, bahan, cara pembuatan barang atau prestasi perkhidmatan, kualiti, ketepatan atau ciri lain.

Walau bagaimanapun, terdapat tanda dagangan yang tidak dapat didaftarkan iaitu:

  1. Tanda Terlarang - Sekiranya penggunaannya mungkin mengelirukan atau menipu orang ramai atau bertentangan dengan undang-undang.
  2. Perkara Skandal atau Menyinggung - Sekiranya mengandungi atau merangkumi perkara skandal atau menyinggung perasaan atau tidak berhak mendapat perlindungan di pengadilan mana pun.
  3. Memudaratkan Kepentingan atau Keselamatan Bangsa - Pendaftar memikul tanggungjawab untuk menentukan tanda dagangan, sama ada boleh menjejaskan kepentingan atau keselamatan negara. Mungkin tanda itu mengandungi pernyataan atau kata-kata yang meradang.

Untuk membuat permohonan, permohonan boleh dibuat dalam satu aplikasi yang menyenaraikan barang atau perkhidmatan yang termasuk dalam beberapa kelas klasifikasi kepada Pendaftar. Permohonan untuk pendaftaran cap dagang atau pendaftaran tanda dagang boleh, atas permintaan pemohon atau pemilik berdaftar, boleh dibahagikan kepada dua atau lebih aplikasi berasingan untuk pendaftaran atau pendaftaran cap dagang. Dua atau lebih aplikasi berasingan untuk pendaftaran tanda dagangan atau pendaftaran tanda dagang boleh, atas permintaan pemohon atau pemilik berdaftar, digabungkan menjadi satu aplikasi untuk pendaftaran tanda dagangan atau satu pendaftaran tanda dagang.

Pemohon juga mesti terlebih dahulu mengenal pasti pengelasan barang dan perkhidmatan kerana terdapat 34 dan 11 klasifikasi masing-masing.

Walau bagaimanapun, pemohon tidak digalakkan untuk menyenaraikan atau menuntut keseluruhan tajuk kelas setiap kelas barang atau perkhidmatan dalam borang permohonan. Tajuk kelas hanya berfungsi sebagai petunjuk umum mengenai jenis barang atau perkhidmatan dan tidak boleh merangkumi semua barang atau perkhidmatan di kelas. Pemohon harus memperincikan spesifikasi barang atau perkhidmatan yang mereka minati dalam aplikasi tersebut.

MENGAPA TANDA DAGANGAN PENTING UNTUK ANDA?

Mengapa pendaftaran tanda dagangan diperlukan?

Anda akan mempunyai tunggal dan eksklusif kawalan tanda dagangan setelah anda mendaftarkannya. Anda juga akan menuntut saman seseorang yang menggunakan tanda dagangan tidak berdaftar di bawah undang-undang umum akan menjual sekiranya mereka melakukannya. Yang berikut mesti dibuktikan ke pengadilan untuk memenangi keputusan yang tidak disetujui

  • Plaintif mempunyai muhibah atau kredibiliti berkaitan dengan produk atau perkhidmatan kerana tanda dagangan;
  • Defendan telah disalah tafsir kepada orang ramai, menyebabkan atau berkemungkinan menyebabkan orang awam menganggap bahawa barang atau perkhidmatan Defendan adalah barang atau perkhidmatan Plaintif; dan
  • Pengadu mesti demonstrate bahawa dia telah bertahan atau bertanggung jawab untuk menderita akibat kesalahan penyataan salah terdakwa dalam tindakan quia timet.

Daftarkan Tanda Dagangan Anda Dengan Kami Sekarang

PERLU TAHU LEBIH LANJUT TENTANG Tanda Dagangan?

%d bloggers like this: