DAFTAR SYARIKAT BERHAD

Apakah Berhad (BHD) ?

Berhad, BHD, atau Bhd selepas nama syarikat menunjukkan bahawa ia adalah syarikat awam Malaysia (PLC). Syarikat BHD adalah syarikat terbesar di Malaysia. Syarikat BHD mempunyai standard pelaporan kewangan yang lebih ketat kerana mereka mesti mendedahkan penyata kewangan mereka kepada orang ramai.

Liabiliti syarikat berhad adalah terhad. Ia terhad kepada jumlah yang dibayar oleh pemiliknya sahaja. Sekiranya pemiliknya telah melunaskan sahamnya sepenuhnya, dia tidak perlu lagi menyumbang wang kepada syarikat walaupun berlaku kemuflisan. Syarikat Berhad juga mempunyai entiti undang-undang yang berasingan seperti manusia biasa. Mereka boleh meminjam, membeli, menyewa, membuat kontrak, menuntut, dituntut, memiliki harta tanah dan harta tanah atas nama syarikat tanpa melibatkan nama pemiliknya.

Saham syarikat berhad boleh ditawarkan kepada sesiapa sahaja termasuk orang awam. Untuk memastikan penjualan saham syarikat berhad dapat dilakukan dengan berkesan, syarikat tersebut dapat memilih untuk disenaraikan di Bursa Saham Kuala Lumpur (BSKL). Untuk tujuan ini, syarikat mesti mematuhi garis panduan penyenaraian yang dikeluarkan oleh Securities Commission Malaysia (SCM). Walaupun kebanyakan syarikat BHD menyenaraikan saham mereka dan berdagang di pasaran saham, mereka boleh memilih untuk tidak tersenarai.

Pada akhir setiap tahun, syarikat berhad dikehendaki oleh Akta Syarikat 2016 untuk:

  1. Lengkapkan laporan yang diaudit dan letakkan sebelum Mesyuarat Agung Tahunan (AGM) Syarikat.
  2. Mengadakan Mesyuarat Agung Tahunan syarikat.
  3. Buat laporan tahunan syarikat kepada CCM.

Kegagalan syarikat untuk mematuhi tiga syarat mandatori di atas boleh menyebabkan syarikat dan pengarahnya dikompaun oleh SSM dan jika disabitkan di mahkamah boleh membawa hukuman yang lebih tinggi.

Syarikat Berhad akan terus wujud walaupun terdapat perubahan yang berlaku pada pemiliknya. Ia juga tidak akan ditutup walaupun kematian semua pemiliknya. Ini akan terus ada kecuali prosedur penutupan yang tepat terhadapnya dilakukan baik melalui SSM atau mahkamah.

Apakah perbezaan antara Sdn Bhd dan Berhad?

Berikut adalah perbezaannya.

Piawaian Laporan Kewangan

Salah satu perbezaan utama antara kedua-dua jenis syarikat adalah terletak pada standard laporan kewangan yang diperlukan dari mereka. Oleh kerana syarikat awam harus mendedahkan kewangan mereka secara terbuka, standard laporan kewangan yang lebih tinggi biasanya diharapkan dari mereka

Bilangan Maksimum Pemegang Saham

Syarikat terhad swasta (SDN BHD) hanya boleh memiliki maksimum 50 pemegang saham sedangkan syarikat awam (BHD) boleh memiliki jumlah pemegang saham yang tidak terhad.

Maklumat Kewangan yang Tersedia untuk Umum

Syarikat awam (BHD) diminta untuk membuat maklumat kewangan mereka secara terbuka untuk diakses oleh orang ramai. Sekiranya mereka adalah syarikat tersenarai awam, mereka juga diminta untuk mengadakan panggilan pendapatan setiap suku tahun dan menjawab sebarang pertanyaan yang mungkin ada bagi pemegang saham awam mereka.

Saham yang Tersedia untuk Umum

Orang ramai boleh melanggan saham syarikat awam secara bebas (BHD) sementara individu awam hanya boleh memiliki saham dalam syarikat berhad persendirian melalui perjanjian pemegang saham dengan persetujuan pemegang saham syarikat swasta yang ada.

PERLUKAN BANTUAN MENGHASILKAN SYARIKAT BERHAD?
MALAYA KORPORAT SEDIA MEMBANTU ANDA!

PERLU TAHU LEBIH LANJUT TENTANG berhad?

%d bloggers like this: