PENULISAN WASIAT

Nabi Muhammad S.A.W bersabda: "Tidak boleh bagi mana-mana Muslim yang mempunyai kehendak untuk tinggal selama dua malam tanpa Wasiat dan Perjanjian Terakhir ditulis dan siap bersamanya."

Hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar

Apakah itu Wasiat?

Wasiat adalah sumpah atau perisytiharan yang anda buat sepanjang hayat anda berkenaan dengan harta atau faedah anda daripadanya, untuk tujuan amal atau untuk tujuan lain yang dibenarkan oleh Undang-undang Islam setelah kematian anda. Wasiat mempunyai ciri-ciri yang khusus untuk mereka yang beragama Islam. 

Dalam Islam, pembuatan Wasiat dianjurkan oleh Nabi Muhammad S.A.W. untuk memastikan bahawa ada pelantikan Wasi (pelaksana / pemegang amanah), yang akan menjadi orang yang bertanggungjawab untuk mengagihkan aset Pewasiat kepada Waris (waris). Bahagian dan Pewaris Al-Quran yang disebutkan juga disusun untuk dikenali sebagai sistem - Faraid.

Waris atau Pewaris dikenal pasti dalam Islam. Pewaris utama berikut tidak pernah dikecualikan dari warisan si mati dengan syarat mereka beragama Islam:

 • Suami
 • Isteri
 • Ibu bapa
 • Anak kandung yang sah

Cucu, misalnya, tidak secara automatik dianggap sebagai pewaris dan hanya akan mendapat keuntungan dalam keadaan tertentu.

Mereka yang tidak dianggap sebagai pewaris dalam Islam termasuk, antara lain:

 • Anak angkat
 • Anak yang tidak sah
 • Ibu bapa angkat
 • Ahli keluarga bukan Islam

Walaupun aset seorang Muslim akan diedarkan mengikut Faraid, dengan mempunyai surat Wasiat seseorang dapat mempercepat proses undang-undang bagi benefisiari mereka untuk mencairkan aset. Ini adalah kerana Faraid tidak bermaksud bahawa benefisiari dapat memperoleh hak mereka sejurus selepas kematian seseorang. Faraid wujud selaras dengan Wasiat. Seorang pewasiat juga dapat membuat peruntukan untuk memberi manfaat kepada orang yang mereka sayangi yang tidak termasuk dalam kategori waris dalam Islam, misalnya, anak angkat, ibu bapa bukan Islam atau badan kebajikan apa pun.

Anda perlu melantik saksi semasa menulis Wasiat. Untuk memastikan kesahihan Wasiat, anda mesti menandatanganinya di hadapan 2 saksi yang berumur 18 tahun ke atas. Bagi Wasiat, saksi mestilah beragama Islam lelaki.

Wasiat dapat disemak dan dikemas kini sepanjang masa penguji. Ia harus dikaji dan diperbaharui setelah berkahwin, atau berkahwin semula atau setelah berlakunya peristiwa yang akan menyebabkan pembatalan wasiat.

Terdapat dua jenis Wasiat:

 • Wasiat di mana pewasiat dapat memberikan harta atau aset kepada bukan benefisiari yang tidak berhak mendapat apa-apa di bawah Undang-Undang Faraid. Hanya 1/3 aset yang tidak ditadbir setelah pemotongan liabiliti dapat diberikan. Baki 2/3 dari aset Pewasiat akan tetap menjadi bahagian yang sah dari warisnya berdasarkan Undang-Undang Faraid.
 • Wasiat di mana pewasiat dapat memilih untuk mendermakan lebih dari 1/3 asetnya dengan syarat para penerima setuju.

Apa yang boleh dilakukan oleh Wasiat untuk anda?

Pilihan wasi anda (pelaksana)

Penyelesaian hutang dan liabiliti anda

Urusan untuk anak-anak anda

Peruntukan hadiah anda kepada orang tersayang atau badan amal

Cara pengagihan harta pusaka yang lebih pantas

Mengapa Wasiat Custodian penting bagi anda?

Wasiat tidak berfungsi jika tidak ada yang dapat mencarinya

Wasiat anda dikatalog secara sistematik dan disimpan dengan selamat

Kerahsiaan Wasiat anda terpelihara

Wasiat anda boleh didapati dengan mudah dan diambil apabila diperlukan

Apa yang berlaku jika anda tidak mempunyai Wasiat?

Adakah anda tahu bahawa pada bulan Julai 2017, terdapat lebih daripada RM327 juta kerana penerima polisi insurans hayat yang belum dituntut? Pada tahun 2016, RM64 juta diserahkan oleh ahli di bawah Persatuan Insurans Hayat Malaysia (LIAM) kepada Pendaftar Wang Tidak Dituntut. LIAM berkongsi perkara itu hampir semua pemegang polisi yang terjejas oleh masalah ini tidak dapat dihubungi, terutamanya kerana maklumat hubungan mereka sudah ketinggalan zaman.

Ini adalah sebab lain mengapa mempunyai wasiat, memastikan maklumat anda dikemas kini dan menamakan benefisiari adalah penting. Ini akan memastikan benefisiari anda tidak perlu melalui banyak masalah untuk mendapatkan wang pembayaran.

Pilih kami sebagai Penulisan Wasiat anda

Perkhidmatan penulisan wasiat

Harga bermula pada
RM2000
RM 1,400 Tertakluk kepada perkhidmatan yang diperlukan
 •  
Tawaran terbaik

PERLU TAHU LEBIH LANJUT TENTANG PENULISAN WASIAT?

%d bloggers like this: