Apakah IRBM/LHDN dan apa yang mereka lakukan?

Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDN) dianggap sebagai salah satu agensi terpenting di Malaysia. Mari baca apa sebenarnya yang dilakukan oleh LHDN.

Oleh AZIZAM AZIZAN

Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM), juga dikenali sebagai Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) di Malaysia adalah salah satu agensi utama yang bertanggungjawab mengumpulkan hasil bagi Kementerian Kewangan. Kementerian Kewangan, juga dikenal sebagai MOF, adalah badan pengelola yang bertanggung jawab atas semua pengeluaran dan peningkatan pendapatan pemerintah. MOF bertanggungjawab untuk pembangunan dasar ekonomi dan menyediakan belanjawan persekutuan setiap tahun untuk Malaysia. LHDN ditubuhkan sesuai dengan Akta Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia 1995 untuk memberikannya lebih banyak autonomi terutama dalam pengurusan kewangan dan personel serta meningkatkan kualiti dan keberkesanan pentadbiran cukai. 

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB LHDN

Peranan dan tanggungjawab utama LHDN dapat diringkaskan sebagai bertanggungjawab terhadap keseluruhan pentadbiran cukai langsung yang termasuk dalam tindakan berikut:
1. Akta Petroleum (Cukai Pendapatan) 1967
2. Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah 1976
3. Akta Cukai Pendapatan 1967
4. Akta Penggalakan Pelaburan 1986
5. Akta Cukai Aktiviti Perniagaan Luar Pantai Labuan tahun 1990
6. Akta Setem 1949

FUNGSI DAN TUGAS LHDN

LHDN bertanggungjawab untuk fungsi dan tugas berikut:
1. Bertindak sebagai ejen Kerajaan dan memberikan perkhidmatan dalam mentadbir, menilai, mengumpulkan dan menguatkuasakan pembayaran berbagai jenis pajak (cukai pendapatan, cukai pendapatan petroleum, cukai keuntungan harta tanah, duti harta tanah, duti setem dan cukai lain seperti boleh dipersetujui antara Kerajaan dan
Lembaga Pengarah)

2. Untuk mengambil bahagian di dalam atau di luar Malaysia dalam hal perkara yang berkaitan dengan percukaian.

3. Untuk memberikan nasihat kepada pemerintah mengenai segala hal yang berkaitan dengan
percukaian, selain diminta untuk berhubungan dengan kementerian dan badan-badan berkanun yang sesuai.

4. Untuk melaksanakan fungsi lain seperti yang diberikan oleh Lembaga oleh undang-undang bertulis yang lain.

5. Bertindak sebagai ejen pungutan untuk dan bagi pihak mana-mana badan yang terlibat dalam pemulihan pinjaman yang perlu dibayar.

PERLUKAN MAKLUMAT LANJUT? MALAYA CORPORATE DI SINI UNTUK MEMBANTU ANDA

KLIK Pautan DI BAWAH UNTUK BANTUAN!