Peranan Pengarah dan Pemegang Saham Dalam Syarikat Sdn Bhd

Pemegang saham dan pengarah mempunyai dua peranan yang sama sekali berbeza dalam sebuah syarikat. Pemegang saham (juga disebut ahli) memiliki syarikat dengan memiliki sahamnya dan para pengarah menguruskannya. 

Oleh AZIZAM AZIZAN

Pemisahan undang-undang antara pengarah dan pemegang saham boleh menyebabkan kekeliruan di syarikat swasta. Sekiranya dua atau tiga orang menubuhkan syarikat bersama, mereka sering melihat diri mereka sebagai 'rakan kongsi' dalam perniagaan. Hubungan itu sering ditunjukkan dalam syarikat oleh mereka semua sebagai pengarah dan pemegang saham. Masalah dengan ini adalah bahawa undang-undang syarikat menghendaki beberapa keputusan dibuat oleh para pengarah dalam mesyuarat dewan dan yang lain harus dibuat oleh para pemegang saham melalui resolusi bertulis atau dengan resolusi yang dikeluarkan dalam mesyuarat agung. 

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB PENGARAH

Para pengarah, juga dikenali sebagai dewan pengarah, adalah orang-orang yang aktif aktif dalam membuat keputusan dan operasi syarikat. Di Malaysia, semua syarikat Sdn Bhd mesti mempunyai sekurang-kurangnya seorang pengarah yang merupakan warganegara Malaysia. Untuk menjadi pengarah syarikat, seseorang individu mestilah berumur sekurangkurangnya 18 tahun dan tidak hilang kelayakan di bawah Seksyen 198 Akta Syarikat 2016. Pengurusan syarikat tidak semestinya menjadi pemegang saham. Dalam prosedur pendaftaran syarikat, pengarah sering disebut sebagai penganjur.

Tanggungjawab pengarah
Ketika menjalankan syarikat, para pengarah diminta untuk menggunakan kepakaran dan pengalaman mereka untuk membuat keputusan yang tepat dan tepat untuk kepentingan syarikat. Oleh kerana peranan mereka sebagai eksekutif syarikat, mereka harus mencegah konflik kepentingan, seperti mengambil bahagian dalam syarikat yang bersaing dengan syarikat, dan mereka
tidak boleh menggunakan syarikat itu untuk keuntungan peribadi. Mencapai kedudukan mereka sebagai pengarah syarikat membawa hukuman penjara sehingga 5 tahun, denda hingga RM3,000,000, atau kedua-duanya.

Hak pengarah
Para pengarah diminta untuk meminta bantuan dari para pakar seperti pengacara, akauntan, dan perunding perniagaan dalam mengumpulkan informasi untuk membuat keputusan atau menyiapkan laporan untuk organisasi kerana tingkat tanggungjawab yang tinggi yang mereka miliki. Pengarah, seperti pekerja syarikat, boleh dikenakan yuran pengarah sekiranya ahli lembaga pengarah dan pemegang saham bersetuju. Namun, melainkan jika diluluskan oleh pemegang saham, syarikat tidak dapat menawarkan pinjaman atau menjadi penjamin pinjaman kepada pengarahnya atau sesiapa sahaja yang berkaitan dengan pengarah.

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMEGANG SAHAM

Pemilik syarikat adalah pemegang saham, juga dikenali sebagai wakil. Individu atau badan korporat, seperti Sdn Bhd, yang melanggan saham dan memiliki sebahagian perniagaan (membeli saham). Terdapat sehingga 50 pemegang saham dalam syarikat berhad persendirian (sdn bhd). Mereka mempunyai pengaruh tidak langsung terhadap operasi syarikat kerana mereka menyokongnya secara kewangan. Sekiranya syarikat hanya mempunyai satu pemegang saham, individu tersebut adalah satu-satunya pemilik syarikat, yang memiliki 100 peratus saham.

Tanggungjawab Pemegang saham
Walaupun pemegang saham tidak mengendalikan syarikat secara peribadi, sebagai pemilik syarikat, mereka bertanggungjawab untuk jumlah saham yang belum dibayar.

Hak Pemegang saham
Pemegang saham berhak mencadangkan agar para pengarah mengadakan mesyuarat pemegang saham untuk membincangkan hal-hal perniagaan. Mereka memiliki kemampuan untuk menimbulkan keraguan dan pertanyaan mengenai keputusan syarikat yang diambiloleh para pengarah. Tidak seperti pengarah, pemegang saham memperoleh sebahagian daripada pendapatan tahunan syarikat sebagai dividen. Peranan pengarah dan pemegang saham mungkin dipenuhi oleh orang yang sama atau berbeza. Mereka memainkan pelbagai peranan dalam organisasi untuk memastikannya berjalan dengan lancar dan menguntungkan. Anda mungkin telah mendapat jemputan untuk menjadi pengarah atau pemegang saham syarikat sekiranya anda tidak memulakan perniagaan anda sendiri. Akibatnya, penting bagi anda untuk mengenali tugas dan tanggungjawab jawatan ini untuk mengetahui kewajipan dan tanggungjawab syarikat.

PERLUKAN MAKLUMAT LANJUT? MALAYA CORPORATE DI SINI UNTUK MEMBANTU ANDA

KLIK Pautan DI BAWAH UNTUK BANTUAN!