Kepentingan Undang-Undang Pekerjaan di Malaysia

Dengan mewujudkan mekanisme untuk memastikan pengaturan kerja yang adil dan selamat antara pasukan perekrut dan pekerja, undang-undang pekerjaan memihak kepada majikan dan pekerja.

Oleh AZIZAM AZIZAN

Pemilik perniagaan baru dapat membiasakan diri dengan sekurang-kurangnya syarat asas undang-undang kerja Malaysia setelah membentuk syarikat dan sebelum mengambil pekerja yang mereka perlukan. Pengaturan pekerjaan, saraan atau gaji, kesejahteraan pekerjaan, proses perundingan, hubungan perdagangan, waktu operasi, perlindungan diskriminasi, undang-undang faedah atau gaji, pengambilan, jaminan sosial, dan kewajiban undang-undang lain semuanya harus ditindaklanjuti secara bertahap.

UNDANG-UNDANG KERJA UTAMA DAN PERUNDANGAN DI MALAYSIA

Akta Pekerjaan 1955: menetapkan pampasan minimum yang berhak diberikan oleh majikan, yang hanya berlaku untuk:

    • Pekerja dengan gaji tahunan kurang dari RM2,000
    • Pekerja yang bekerja secara manual, tanpa mengira gaji mereka.
    • Pekerja yang bekerja dalam perkhidmatan atau pembaikan kenderaan yang digerakkan secara manual
    • Pekerja yang bertugas mengawasi atau mengawasi pekerja yang melakukan kerja manual
    • Pekerja yang bekerja di kapal dalam beberapa kapasiti (tertakluk kepada syarat lain)

Akta Perhubungan Perusahaan 1967: mengatur hubungan majikan-pekerja (termasuk kesatuan pekerja), serta penghindaran dan penyelesaian pertikaian.

Akta Kesatuan Sekerja 1959: Mengatur keanggotaan dan penubuhan kesatuan pekerja, serta tanggungjawab dan tanggungjawab mereka.

Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 1991: Kedua-dua kontraktor dan kebanyakan pekerja dikehendaki menderma ke dana simpanan yang diuruskan oleh kerajaan. Sumbangan dari warganegara asing yang bekerja di Malaysia dan juga pembantu rumah adalah sukarela.

Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969: memberikan faedah insurans pendapatan kepada semua pekerja sekiranya berlaku keadaan yang tidak dijangka, seperti kemalangan yang berkaitan dengan pekerjaan. Majikan dan majikan dibenarkan oleh Akta untuk membayar kepada dana pada jumlah yang dinyatakan dalam Akta.

Akta Sistem Insurans Pekerjaan 2017: Sekiranya individu yang dilindungi kehilangan pekerjaan, skema ini merangkumi beberapa insentif dan perkhidmatan pengambilan pekerja semula, dan majikan dan kakitangan diminta membayar kepada dana dengan kadar yang ditetapkan.

Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994: mengenakan tanggungjawab yang luas kepada pekerja untuk memastikan keselamatan, kecergasan, dan kesejahteraan pekerja.

Perintah Gaji Minimum 2020: berdasarkan tempat kerja pekerja, memberikan jumlah gaji minimum berasingan yang terhutang kepada pekerja. Kadar gaji minimum yang perlu dibayar kepada pekerja yang bekerja di salah satu daripada 16 kawasan majlis bandar atau 40 kawasan majlis tempatan yang disebut dalam Jadual Pesanan adalah 1,200 ringgit sebulan, atau 5,77 ringgit per jam.

Akta Umur Persaraan Minimum 2012: 60 tahun adalah umur persaraan minimum (tetapi tidak wajib). Majikan tidak dibenarkan memberhentikan pekerja sehingga mereka memenuhi usia ini.

Akta Perlindungan Data Peribadi 2010: Data peribadi dan data peribadi sulit, termasuk data pekerja, dikawal.

Daftarkan Syarikat Malaysia

Sejak hari pertama bekerja, pekerja Malaysia berhak mendapat sebahagian besar manfaat asas berikut (seperti yang termaktub dalam Akta Pekerjaan 1955):

Jam bekerja:

      • masa tidak kurang dari 30 minit masa lapang setelah tidak lebih dari 5 jam kerja berterusan
      • Dalam satu hari, anda tidak boleh menghabiskan lebih dari 8 jam.
      • seminggu tidak lebih dari 48 jam

Cuti umum: Terdapat 11 cuti umum berbayar yang dinyatakan dalam warta.

Cuti tahunan:

      • 8 hari untuk setiap 12 bulan perkhidmatan berterusan untuk jangka masa kurang dari 2 tahun
      • 12 hari untuk setiap 12 bulan perkhidmatan berterusan sekurang-kurangnya 2 tahun tetapi tidak lebih dari 5 tahun
      • 16 hari untuk setiap 12 bulan perkhidmatan berterusan untuk jangka masa lima tahun atau lebih

Cuti Sakit Berbayar:

      • di mana tidak ada keperluan untuk dimasukkan ke hospital
      • sekiranya pekerja telah diambil bekerja kurang dari dua tahun, 14 hari
      • sekiranya orang tersebut telah bekerja sekurang-kurangnya 2 tahun tetapi tidak lebih dari 5 tahun, 18 hari
      • sekiranya pekerja telah bersama syarikat sekurang-kurangnya 5 tahun, 22 hari
     • atau
      • jika dimasukkan ke hospital, seperti yang ditentukan oleh pengamal perubatan berlesen atau pegawai perubatan

Persaraan: Sumbangan tambahan kepada Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) di atas dan di atas peruntukan KWSP wajib adalah:

 • 2% untuk lebih dari satu tahun perkhidmatan dan kurang dari empat tahun perkhidmatan • 3,5% untuk lebih dari 4 tahun perkhidmatan.

Penjagaan kesihatan:

 • Pesakit Luar Umum- Seorang doktor panel perniagaan akan memberikan rawatan dan perkhidmatan perubatan kepada individu, satu pasangan yang sah, dan anak-anak tanggungan mereka. Sekiranya seseorang memerlukan ubat dan perkhidmatan oleh hospital bukan panel, pekerja mesti membayar terlebih dahulu dan kemudian membuat laporan sesuai dengan Dasar Rancangan Kesihatan.
 • Perundingan Pakar- Surat rujukan dari doktor panel perniagaan atau doktor pelawat In-Plant kepada perunding diperlukan untuk Konsultasi Pakar. Sesuai dengan Dasar Rancangan Kesihatan, Syarikat akan membayar Konsultasi Pakar.
 • Subsidi Pergigian / Optik- Menurut Dasar Pelan Kesihatan, pekerja berhak mendapat perkhidmatan dan rawatan pergigian / optik.
 • Manfaat bersalin- Menurut Dasar Rancangan Kesihatan, pekerja / pasangan berhak mendapat Cuti Bersalin (janji temu dan kelahiran selepas kelahiran / kelahiran).
 • Manfaat kemasukan ke hospital & pembedahan- Menurut Dasar Pelan Kesihatan, pekerja, satu pasangan yang sah, dan anak dewasa mereka layak mendapat faedah Rawat Inap dan Pembedahan.

Insurans Hilang Upaya / Hayat:

 • Kecacatan Keseluruhan & Kekal: 36 x gaji pokok bulanan.
 • Kematian & Kehilangan bahagian badan akibat kemalangan: 36 x gaji pokok bulanan.

Cuti:

 • Cuti sakit: 14 hari setahun untuk 2 tahun pertama perkhidmatan.
 • Cuti bersalin: 60 hari berturut-turut untuk kelahiran sehingga 5 anak yang masih hidup.
 • Cuti isteri bersalin: Pekerja lelaki layak mendapat cuti 2 hari bekerja untuk kelahiran anak mereka sendiri sehingga 5 anak yang masih hidup.
 • Cuti Perkahwinan: 5 hari cuti untuk perkahwinan sah pertama bagi setiap pekerjaan.
 • Cuti ehsan: 3 hari bekerja berturut-turut atas kematian ahli keluarga terdekat mereka.
 • Cuti perkahwinan anak: 1 hari perkahwinan anak sah.

Pelan Pembelian Stok Pekerja: Pekerja layak untuk mengambil bahagian dalam Pelan Pembelian Stok setelah 90 hari bekerja.

Faedah lain:

 • Subsidi Faedah Pembelian Kenderaan- Syarikat akan memberi subsidi kepada tujuh puluh peratus pekerja (70%) dari faedah yang dikenakan setiap tahun. Tempoh pembayaran minimum untuk setiap pinjaman adalah 12 bulan dan tempoh pembayaran maksimum adalah 60 bulan.
 • Hadiah untuk Pesara- Pekerja akan menerima hadiah persaraan penghargaan dari Syarikat apabila mencapai usia 60 tahun atau umur persaraan pilihan 55 atau 56 atau 57 atau 58 atau 59.
 • Hadiah Kelahiran Anak- Syarikat akan menyediakan penghalang bersalin untuk pekerja wanita dan pasangan berdaftar yang dimasukkan ke hospital.
 • Hadiah hari lahir- Semua pekerja akan menerima kad ucapan & hadiah ulang tahun dari Syarikat.
 • Keahlian Profesional- Pekerja IDL berhak membayar balik 100% dari satu keahlian profesional setiap tahun mengikut keperluan profesion / pekerjaannya.

PERLUKAN MAKLUMAT LANJUT? MALAYA CORPORATE DI SINI UNTUK MEMBANTU ANDA

KLIK Pautan DI BAWAH UNTUK BANTUAN!