ESTABLISHMENT OF PRIVATE HIGHER INSTITUTE OF EDUCATION

PENUBUHAN INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI SWASTA

Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) adalah badan yang bertanggungjawab untuk mengawasi pertumbuhan Institusi Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS) melalui Sektor Pengurusan Institusi Pendidikan Tinggi Swasta. KPT bekerjasama dengan Kementerian dan Agensi yang berkaitan, untuk memastikan bahawa hanya IPT yang memenuhi kriteria dan standard KPT yang dapat menubuhkan dan memulakan operasi di Malaysia. Manalaka, peranan Jabatan Pengajian Tinggi adalah merancang, melaksanakan, memantau dan menilai dasar, program dan aktiviti IPTS, disamping menyokong visi kerajaan untuk membangunkan Malaysia menjadi hab pendidikan bertaraf dunia. Di mana, Sektor Pengurusan Institusi Pendidikan Tinggi Swasta bertanggungjawab untuk mengawasi kelulusan ini.

Untuk menubuhkan dan mengendalikan IPTS, syarikat berdaftar perlu membuat permohonan kepada Ketua Pendaftar Pengajian Tinggi. Semua pemohon dikehendaki berpandukan garis panduan, kriteria dan piawaian, serta proses dan prosedur terkini yang akan diperbarui dari semasa ke semasa selaras dengan pindaan yang dibuat terhadap Akta Institusi Pendidikan 1996 (Akta 555) dan Peraturan. Terdapat 3 prosedur untuk penubuhan institusi pendidikan tinggi swasta, yang mana pemohon perlu membuat permohonan:

  1. Permohonan memorandum dan artikel syarikat (M&A) / perlembagaan syarikat.
  2. Permohonan kelulusan perlembagaan Institusi Pendidikan Tinggi awam dan swasta.
  3. Permohonan menubuhkan institusi pendidikan tinggi awam dan swasta.

Perincian untuk setiap permohonan seperti berikut:

 PERMOHONAN MEMORANDUM DAN ARTIKEL SYARIKAT (M&A) / PERLEMBAGAAN SYARIKAT.PERMOHONAN KELULUSAN PERLEMBAGAAN INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI AWAM DAN SWASTA.PERMOHONAN MENUBUHKAN INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI AWAM DAN SWASTA.
Universiti / Kolej Universiti / Kampus Cawangan AsingKolej (Tanpa Status Universiti / Kolej Universiti / Kampus Cawangan atau Cawangan Institusi)
DOKUMEN SOKONGANSurat rasmi2 salinan draf Memorandum & Artikel syarikat (M&A) / Syarikat PerlembagaanSurat rasmi2 salinan draf perlembagaan IPTSCadangan institusi yang komprehensifDua (2) salinan draf perlembagaan IPTSDua (2) salinan draf Memorandum & Artikel Syarikat (M&A) Akta Syarikat 1965 / Perlembagaan Syarikat Akta Syarikat 2016 yang disahkan oleh Setiausaha SyarikatPenyata kewangan syarikat yang diaudit (tiga tahun terakhir disahkan oleh Setiausaha Syarikat)Satu (1) salinan Borang 24 Akta Syarikat 1965 / Notis seksyen yang diperakui 78 Akta Syarikat 2016 / Notis seksyen 51 Akta Syarikat 2016 yang disahkan oleh Setiausaha Syarikat dengan; ► Modal berbayar minimum RM1 juta untuk IPTS dengan status Kolej ► Modal berbayar minimum RM15 juta untuk IPTS dengan status Universiti Kolej ► Modal berbayar minimum RM20 Juta untuk IPTS dengan status Universiti / Kampus Cawangan Asing Satu (1) salinan Borang 32A Akta Syarikat 1965 / Notis seksyen 105 Akta Syarikat 2016 (jika berkenaan) disahkan oleh Setiausaha Syarikat.Satu (1) salinan Borang 49 Akta Syarikat 1965 / Notis seksyen 58 Akta Syarikat 2016 disahkan oleh Setiausaha SyarikatSatu (1) salinan Perjanjian Penyewaan Premis yang diperakui (jika premisnya adalah disewa) / salinan sebenar Penjualan dan Pembelian yang disahkan (sekiranya premis tersebut dimiliki oleh pemohon) disahkan oleh Setiausaha Syarikat  
YURAN PEMPROSESAN PERMOHONANN/AN/ARM1,000RM 100
TEMPOH KELULUSAN7 hari bekerja dari tarikh penyerahan permohonan yang lengkap7 hari bekerja dari tarikh penyerahan permohonan yang lengkap45 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap dihantar
TEMPOH SAHKelulusan sah selama-lamanya, atau sehingga perubahan diminta oleh pemohonKelulusan sah selama-lamanya, atau sehingga perubahan diminta oleh pemohon3 tahun dari tarikh kelulusan dikeluarkan

Pemohon perlu mengemukakan permohonan dan membuat pembayaran berkaitan penubuhan IPTS melalui Sistem e-IPTS. Bagi permohonan yang perlu dihantar secara manual, permohonan perlu dihantar melalui pos sahaja ke alamat Bahagian Standard Swasta, Jabatan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pengajian Tinggi, Aras 5, No. 2, Menara 2, Jalan P5/6, Presint 5, 62200 Putrajaya. Operasi kaunter ditutup hingga tamat tempoh Perintah Kawalan Pergerakan.

Untuk makluman, Modul Penubuhan, Pendaftaran, Ketua Eksekutif, Permit Mengajar dan Kursus Pengajian telah dibangunkan di dalam Sistem e-IPTS. Pemohon juga boleh terus ke laman rasmi Jabatan Pengajian Tinggi untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai IPTS.