Apa Itu Cukai Korporat ?

Cukai korporat perlu dibayar oleh syarikat-syarikat yang yang memperoleh pendapatan di dalam dan di luar Malaysia. Kami akan terangkan apakah cukai korporat di Malaysia, siapa yang perlu membayarnya,bilakah perlu membuat bayaran, serta cara mengira cukai korporat di Malaysia. 

By MALAYA CORPORATE

Cukai Korporat dikenakan ke atas semua perniagaan yang berdaftar di Malaysia. Ianya tertakluk kepada semua keuntungan perniagaan yang dijalankan dalam Malaysia. Setiap syarikat boleh membuat pengiraan cukai korporat dengan sendiri melalui fungsi pengiraan cukai korporat dengan sistem Skim Taksiran Cukai (SAS) . Kini anda tidak perlu lagi mengira, menghantar penyata serta membuat bayaran secara manual di kaunter. semuanya boleh dilakukan di atas talian dengan sistem SAS.

Berapakah Kadar Cukai Korporat di Malaysia?

Bermula tahun 2020, syarikat permastautin yang menjalankan perniagaan di Malaysia dikenakan 24% kadar cukai korporat setahun. Jumlah ini adalah lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya. Perniagaan Kecil-Sederhana (PKS) pula dikenakan cukai korporat yang berbeza dari syarikat permastautin. Syarikat yang menjalankan perniagaan dengan modal berbayar kurang dari RM2.5 juta dikategorikan sebagai PKS.

Penilaian kadar cukai dilakukan pada setiap penghujung tahun perniagaan . Sekiranya pendapatan bercukai tahun pertama PKS tersebut adalah RM500,000.00, syarikat tersebut akan dikenakan kadar cukai 18%. Sekiranya pendapatan mencecah had pendapatan bercukai, kadar cukai yang dikenakan adalah 24%. Bagi syarikat non-resident pula, cukai yang dikenakan adalah 24% dari kadar keuntungan syarikat.

Berapakah jumlah cukai syarikat yang saya perlu bayar ?

Kebiasaannya, kos yang dibenarkan dikecualikan daripada pendapatan bercukai. Kos ini dianggap sebagai kos operasi syarikat. Keuntungan yang dikenakan cukai perlu dirujuk pada Akta Cukai Pendapatan tahun 1967. (ITA).

Keuntungan yang dikenakan cukai dan tidak dikenakan cukai, serta pendapatan terkecuali, tertakluk kepada akta ini . Ia juga mengambil kira elaun pelaburan semula / modal, serta perbelanjaan yang dibawa ke hadapan / tahun semasa. Semua kos ini diambil kira sewaktu pengiraan cukai korporat. 

Cara Mengira Cukai Korporat di Malaysia

Cukai korporat dikira dari keuntungan bersih setiap syarikat. Keuntungan bersih adalah jumlah pendapatan syarikat selepas ditolak pelbagai kos dan perbelanjaan syarikat sepanjang tahun tersebut.

Cara pengiraan cukai korporat di Malaysia dijelaskan dalam jadual di bawah.

Modal berbayar sehingga RM 2.5 juta atau kurang

Nilai

Pada pendapatan pertama RM 600,000 yang boleh dikenakan

17%

Daripada pendapatan bercukai melebihi RM 600,000

24%

Modal berbayar melebihi RM 2.5 juta

Nilai

Kadar rata

24%

Siapa Yang Perlu Membayar Cukai Korporat?

Semua syarikat yang berdaftar di Malaysia perlu membayar cukai korporat (Sendirian Berhad dan Berhad). Sekiranya anda ingin tahu tentang cara mendaftar syarikat Sdn Bhd, klik link di bawah artikel ini

Jenis-jenis syarikat berikut yang menjalankan perniagaan di Malaysia diwajibkan membayar cukai korporat :

 • Syarikat berhad awam dan swasta
 • Kepercayaan perniagaan
 • Perkongsian
 • Perkongsian liabiliti terhad 
 • Cawangan syarikat asing

Semua entiti korporat ini dikenakan cukai berdasarkan keuntungan yang dihasilkan dari perniagaan di dalam negara Malaysia. Keuntungan hasil perniagaan di luar negara tidak tertakluk pada cukai ini. Akan tetapi perniagaan berkaitan pengangkutan udara, banking, insurans dan kurier tidak termasuk dalam pengecualian ini

Keuntungan yang dikenakan cukai merangkumi semua bentuk keuntungan yang biasanya diperoleh dari pelbagai projek perniagaan di Malaysia. Keuntungan / keuntungan dari syarikat, pajakan, dividen, insurans, dan beberapa bentuk pendapatan yang dikenakan cukai.

Dividen, sebaliknya, tidak dikenakan cukai dan tertakluk pada Sistem Tingkatan Tunggal (STS). Oleh itu, keuntungan berdasarkan dividen tidak dikenakan cukai. Akan tetapi terdapat beberapa pengecualian dari perkara ini.Sebagai contoh, keuntungan yang diperolehi dari pelupusan harta syarikat adalah termasuk dalam kategori dividen.

Langkah-Langah Memfailkan Cukai Korporat

 1. Ketika memfailkan cukai korporat, syarikat mesti mengambil langkah di bawah.
 • Sama ada melalui e-Filing (e-CP204) atau dengan menghantarnya ke Pusat Pemprosesan LHDNM, syarikat mesti mendaftarkan jumlah cukai yang perlu dibayar.
 • Anggaran tarikh akhir pemfailan cukai untuk perniagaan baru adalah tiga bulan selepas mula beroperasi.
 • Perniagaan sedia ada mesti mendaftarkan jumlah cukai yang perlu dibayar selewat-lewatnya 30 hari sebelum permulaan tahun baru perniagaan
 1. Syarikat perlu membayar cukai syarikat sebelum atau pada hari ke-10 setiap bulan dengan menggunakan CP207. Bagi syarikat baru pula, cukai syarikat perlu dibayar bermula dari bulan ke 6 dari tarikh mula perniagaan.
 • Syarikat sedia ada perlu membuat bayaran pada bulan ke 2 dari tarikh permulaan tahun syarikat
 1. Seterusnya, gunakan kemudahan e-Filing (e-C) atau hantarkan Borang C ke Pusat Pemprosesan LHDNM.

Bilakah Anda Perlu Membayar Cukai Korporat?

Perniagaan yang baru didaftar mesti mengemukakan anggaran cukai yang perlu dibayar dalam masa 3 bulan perniagaan bermula. Bermula bulan ke-6 tahun perniagaan, syarikat boleh mula membuat bayaran cukai syarikat secara bulanan (sebelum 15hb setiap bulan)

Setiap perniagaan mesti memfailkan cukainya melalui platform e-filing setelah tahun taksiran selesai. Sekiranya jumlah sebenar cukai yang perlu dibayar melebihi jumlah anggaran yang telah dibayar sebelumnya, baki tertunggak hendaklah dibayar . Sebaliknya, jika cukai sebenar kurang dari anggaran, syarikat anda layak mendapat bayaran balik dari jumlah yang lebih tersebut.

Bagi syarikat Sdn Bhd dengan modal berbayar kurang dari 2.5 juta ringgit, kriteria yang berbeza dikenakan. Syarikat-syarikat ini tidak perlu memfailkan cukai bagi 2 tahun pertama perniagaan bermula. 

Adakah Cukai Korporat adalah Kos?

Cukai atas pendapatan bersih mesti dibayar oleh syarikat. Keuntungan ini tidak dikira sebagai kos menjalankan perniagaan. Oleh yang demikian, cukai syarikat tidak boleh dianggap sebagai perbelanjaan (overhead) sesuatu syarikat. Keuntungan syarikat kebiasaannya terbahagi kepada 2 kategori :

Jenis pertama : pendapatan tertahan, iaitu aset yang disimpan oleh perniagaan untuk menampung kerugian atau pengembangan syarikat. (buffer)

Jenis kedua : merangkumi pembahagian faedah / dividen, yang tidak diambil kira semasa menilai cukai syarikat di Malaysia.

Berikut adalah beberapa perbelanjaan perniagaan yang boleh dikurangkan yang paling terkenal:

 • Kos permulaan
 • Perbelanjaan operasi
 • Perbelanjaan iklan 
 • Gaji dan bonus
 • Perbelanjaan untuk insurans perubatan pekerja dan rancangan persaraan

PERLUKAN MAKLUMAT LANJUT? MALAYA CORPORATE DI SINI UNTUK MEMBANTU ANDA

KLIK Pautan DI BAWAH UNTUK BANTUAN!