MUDAHNYA! 5 TIPS MEMILIH NAMA SYARIKAT YANG UNIK

Bagaimana syarikat boleh dikecualikan dari audit? Adakah terdapat kategori untuk mendapatkan pengecualian audit? Mari lihat di bawah!

Oleh AZIZAM AZIZAN

Pada 4 Ogos 2017, Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) membuat pengecualian audit tindakan untuk kategori syarikat swasta tertentu. Juruaudit tidak perlu dilantik untuk menyediakan dan mengaudit penyata kewangan sekiranya syarikat memenuhi kriteria yang diberikan.

Syarikat yang memilih untuk pengecualian audit mesti memberikan koleksi lengkap penyata kewangan yang tidak diaudit, serta pernyataan yang menyatakan bahawa syarikat itu memenuhi syarat untuk pengecualian audit dan bahawa tidak ada permintaan audit yang diterima dari pemegang sahamnya untuk tahun tertentu.

Kategori syarikat swasta memenuhi syarat untuk pengecualian audit seperti yang ditetapkan oleh SSM:

  1. Syarikat tidak aktif 

    Entiti swasta yang tidak aktif sejak penubuhannya atau sepanjang tahun kewangan semasa dan pada tahun kewangan sebelumnya. Syarikat tidak aktif tidak menjalankan perniagaan dan tidak berlaku transaksi perakaunan.

  2. Syarikat hasil sifar 

    Entiti swasta yang tidak mempunyai pendapatan sepanjang tahun kewangan semasa; tidak mempunyai hasil dalam dua tahun kewangan terakhir dan jumlah asetnya dalam Penyata Kedudukan Kewangan (FS) semasa tidak melebihi RM300,000 dan juga dalam FS dua tahun kewangan terakhir.

  3. Syarikat yang memenuhi syarat ambang 

    Entiti swasta yang perolehannya tidak melebihi RM100,000 dalam tahun kewangan semasa dan dalam dua tahun kewangan yang lalu; jumlah asetnya dalam FS semasa tidak melebihi RM300,000 dan dalam dua tahun kewangan yang lalu dan yang tidak mempunyai lebih daripada lima orang pekerja pada akhir tahun kewangan semasa dan pada setiap dua tahun kewangan terakhir.

Keperluan Pendaftar untuk mengecualikan audit difokuskan pada pendekatan yang merangkumi gabungan struktur ekonomi dan skala bidang kuasa terkemuka yang telah berjaya memperkenalkan dasar pengecualian audit, serta perundingan SSM selama empat bulan yang berakhir pada 28 Februari 2017. Lebih dari 65 peratus pihak berkepentingan bersetuju dengan rancangan pengecualian audit, menurut maklum balas dari pihak berkepentingan, yang meliputi 61 persen firma teknikal audit / perakaunan / berkaitan dan 39 persen dari masyarakat umum.